En    |                |    B2B    |    خرید از ما    |    محصولات

اینترنت اشیا
24 اردیبهشت 1398
شاید این روزها واژه IOT(Internet Of Things) یا اینترنت اشیا زیاد به گوشتان خورده باشد اما معنا و یا کاربرد آن را ندانید. در کل، مفهوم اینترنت اشیا اتصال دستگاه های مختلف به یکدیگر از طریق اینترنت است. به کمک اینترنت اشیا برنامه ها و دستگاه های مختلف می توانند از طریق اتصال اینترنت با یکدیگر و حتی انسان تعامل و صحبت کنند. برای نمونه می توان به لباسشویی هایی که به اینترنت متصلند با استفاده از موبایل و از فواصل دور برنامه شستشو داد، فعالشان کرد، متوقفشان کرد و بر عملکردشان نظارت نمود. در واقع، اینترنت اشیا شما را قادر می سازد تا اشیا مورد استفاده خود را از راه دور و به کمک زیرساخت های اینترنتی مدیریت و کنترل کنید. پیش بینی شده تا سال 2020 در کل 34 میلیارد دستگاه به اینترنت متصل شوند. نزدیک به 6 تریلیون دلار برای اینترنت اشیا تا 5 سال آینده خرج خواهد شد. تجارت جزء اصلی اینترنت اشیا قرار خواهد گرفت؛ کسب و کارها می توانند روند کار خود را بهبود دهند با: 1) کاهش هزینه های عملیات. 2) افزایش بهره‌وری. 3) گسترش بازار و محصولات جدید. دولت ها برای کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت زندگی شهروندانشان بر روی افزایش بهره‌وری تمرکز خواهند کرد.

© Copyright © 2019 Goldiran Co.All Rights Reserved.