همواره مشتاق دریافت پیام شما هستیم.

 

دفتر مرکزی

   تهران، خیابان گاندی، کوچه یازدهم(شهاب)، پلاک یک، ساختمان گلدیران

  ۸۳ ۵۸۳ - ۰۲۱

 info@goldiran.ir

  همت غرب، باکری جنوب، اولین دسترسی محلی، خیابان مخابرات کوچه رز، کوچه رضوان پلاک یک

  ۵۱۶۵۱ - ۰۲۱

  glc-hr@goldiran.ir

  همت غرب، باکری جنوب، اولین دسترسی محلی، خیابان مخابرات کوچه رز، کوچه رضوان پلاک یک

  ۸۴۷۳۳ - ۰۲۱

  info@goldirancs.ir

  خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، خیابان ناهید غربی، پلاک ۵

  ۲۶۲۱۹۸۳۷ - ۰۲۱

  lab@goldiran.ir 

  بلوار میرداماد، ضلع شمال شرقی پل مدرس، خیابان البرز، نبش تابان شرقی، پلاک ۴۶

  ۲۳۰۰۸ - ۰۲۱

  cac@goldiran.ir

  خیابان گاندی جنوبی، کوچه علی شهاب(یازدهم)، پلاک یک

  ۸۳۵۸۰۰۰۰ - ۰۲۱

  sales@goldiran.ir

  همت غرب، باکری جنوب، اولین دسترسی محلی، خیابان مخابرات، کوچه رز، کوچه رضوان، پلاک یک

  ۴۷۳۰۷ - ۰۲۱

  goldiran.plus@goldiran.ir

  خیابان ولیعصر، بالاتر از نیایش، خیابان ارمغان غربی، پلاک ۱۴ طبقه ۳

  ۲۵۸۴۰ - ۰۲۱

  info@ads.vision

  بلوار میرداماد، ضلع شمال شرقی پل مدرس، خیابان البرز، نبش تابان شرقی، پلاک ۴۶

  ۲۳۰۰۸ - ۰۲۱

  commercialdisplay@goldiran.ir

© Copyright © 2019 Goldiran Co.All Rights Reserved.