بازدیدکننده گرامی، پرسشنامه‌ زیر به منظور آشنایی بیشتر با نظرات و سلایق مشتری ها و مخاطبین محصولات گلدیران طراحی شده و هدف از انجام آن، بهبود و ارتقاء هرچه بیشتر کیفیت خدمات شرکت است. شما می توانید با شرکت در این نظرسنجی، ضمن مشارکت در باز هم بهتر کردن خدمات شرکت در آینده، خود نیز یکی از بهره مندان این خدمات برتر در آینده باشید. برای این کار، کافی است فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید.

ضمنا جهت قدردانی از مشارکت کنندگان، بعد از پایان نظرسنجی، یک دستگاه دوربین دیجیتال به قید قرعه به یکی از شرکت کنندگان اهداء خواهد شد.

سوال اول: سوال گزینشی
آیا اخیرا تبلیغ یخچال یا ساید بای ساید دیده اید؟ : *

llll : *