15
آبان
ارائه خدمات
جایزه طلایی برترین تجربه در ارائه خدمات در خاورمیانه و آفریقا 2008
مشاهده جزئیات
9
اسفند
ارائه خدمات
جایزه تجربه برتر خدمات در مرکز اطلاعات مشتریان (CIC) در خاورمیانه و افریقا 2006
مشاهده جزئیات
28
آذر
ارتقا کیفیت
گواهینامه کمربند سبز (Green Belt) در ارتقا کیفیت (6 Sigma) در خاورمیانه و آفریقا 2004
مشاهده جزئیات
29
تير
رضایت مندی مشتریان
مقام اول شاخص رضایتمندی مشتریان در ایران طبق نظر سنجی شرکت بین المللی GALLUP آمریکا
مشاهده جزئیات