29
تير
رضایت مندی مشتریان
مقام اول شاخص رضایتمندی مشتریان در ایران طبق نظر سنجی شرکت بین المللی GALLUP آمریکا
مشاهده جزئیات
29
بهمن
برترین تجربه مدیریت در خاورمیانه 2002
کسب گواهینامه برترین تجربه مدیریت در خاورمیانه در سال 2002
مشاهده جزئیات
6
آذر
جایزه طلایی برترین اجرای بهسازی فعالیتها (TDR) در خاورمیانه و افریقا 2002
دریافت جایزه طلایی برترین اجرای بهسازی فعالیتها (TDR) در خاورمیانه و افریقا در سال 2002
مشاهده جزئیات
28
مهر
نخستین جایگاه در رقابت Super A در خاورمیانه و افریقا 2002
کسب نخستین جایگاه در رقابت Super A در خاورمیانه و افریق 2002 توسط شرکت مشتریان گلدیران
مشاهده جزئیات
26
مهر
جایزه برترین خدمات دیجیتال شرکت ال جی 2002
دریافت جایزه جایزه برترین خدمات دیجیتال شرکت ال جی در سال 2002
مشاهده جزئیات