8
اسفند
جشنواره تمام عیار ال جی
نتیجه قرعه کشی دوره ششم، مربوط به خریداران 1 تا 7 اسفند 1393
مشاهده جزئیات
7
اسفند
جشنواره تمام عیار ال جی
نتیجه قرعه کشی دوره سوم، مربوط به خریداران 23 بهمن تا 6 اسفند 1393
مشاهده جزئیات
1
اسفند
جشنواره تمام عیار ال جی
نتیجه قرعه کشی دوره پنجم، مربوط به خریداران 24 تا 30 بهمن 1393
مشاهده جزئیات
24
بهمن
جشنواره تمام عیار ال جی
نتیجه قرعه کشی دوره چهارم، مربوط به خریداران 16 تا 23 بهمن 1393
مشاهده جزئیات