3
مهر
برنده هفته دوم جشنواره صوتی و تصویری 4 برابری مشخص شد
مشاهده جزئیات
1
مهر
31
شهریور
جواد اسماعیل دوست، برنده جشنواره صوتی و تصویری 120 تایی ها، از تجربه خرید خود برای ما می گوید.
مشاهده جزئیات
31
شهریور
علی اصغر رحمانی، از برندگان جشنواره صوتی وتصویری ال‌جی، در حرفه دندان پزشکی مشغول فعالیت است. او با ما درباره ال‌جی و گلدیران می‌گوید.
مشاهده جزئیات