فیلتر محصولات

قیمت (از 11,750,000 تا 53,390,000 ریال)


Persia Plus - MS97*CR
MS97*CR
سنسور مخصوص گرم کردن و پخت غذا بدون نیاز...
دارای منوی فست فود خانگی و منوی سرخ کردن...
پخت با 5 روش (گریل-مایکرو-کانوکشن-پخت با...
قیمت: از 52,310,000 تا 53,390,000
سولاردام پرشیا - MS95*CR
MS95*CR
سنسور مخصوص گرم کردن و پختن غذا بدون نیا...
دارای 28 برنامه پخت اتوماتیک غذاهای ایرا...
پخت با 5 روش (گریل-مایکرو-کانوکشن-پخت با...
قیمت: از 49,110,000 تا 50,170,000
سولاردام - MS94*CR
MS94*CR
دارای 24 برنامه پخت اتوماتیک غذاهای ایرا...
پخت با 5 روش (گریل- مایکرو- کانوکشن- پخت...
مجهز به سیستم مگاهیتینگ (گریل از بالا و ...
قیمت: از 45,890,000 تا 46,950,000
سولاردام - MS93*CR
MS93*CR
دارای 24 برنامه پخت اتوماتیک غذاهای ایرا...
پخت با 5 روش (گریل-مایکرو-کانوکشن-پخت با...
مجهز به سیستم مگا هیتینگ (گریل از بالا و...
قیمت: از 42,670,000 تا 43,750,000
Convection - MC62*CR
MC62*CR
دارای 33 برنامه پخت اتوماتیک غذاهای ایرا...
پخت با 5 روش (گریل-مایکرو-کانوکشن-پخت با...
سیستم تنظیم خودکار سرعت فن کانوکشن براسا...
قیمت: از 25,590,000 تا 26,440,000
Convection - MC61*R
MC61*R
دارای برنامه پخت غذاهای ملل
پخت با 4 روش (گریل، مایکرو، کانوکشن و پخ...
سیستم تنظیم خودکار سرعت فن کانوکشن
قیمت: از 20,520,000 تا 21,520,000
Gril - MG47*M
MG47*M
40 لیتر
پخت با 3 روش (گریل-مایکرو-پخت ترکیبی)
دارای برنامه پخت غذاهای ملل
قیمت: از 17,230,000 تا 17,630,000
Gril - MG44*
MG44*
30 لیتر
پخت با 3 روش (گریل-مایکرو-پخت ترکیبی)
دارای برنامه پخت غذاهای ملل
قیمت: از 15,430,000 تا 15,440,000
MG41*Gril - MG41*
MG41*
23 لیتر
پخت با 3 روش (گریل-مایکرو-پخت ترکیبی)
دارای برنامه پخت غذاهای ملل
قیمت: از 11,750,000 تا 12,010,000
Convection - MC65**R
MC65**R
دارای تکنولوژی اینورتر هوشمند
سینی شش ضلعی
34 برنامه پخت اتوماتیک ایرانی و فرنگی
قیمت: از 33,980,000 تا 37,740,000
Gril - MG48*
MG48*
دارای تکنولوژی اینورتر هوشمند
سینی شش ضلعی
دارای برنامه پخت اتوماتیک ایرانی و فرنگی
قیمت: از 22,300,000 تا 23,590,000
Gril - MG42*
MG42*
دارای تکنولوژی اینورتر هوشمند
سینی شش ضلعی
دارای برنامه پخت اتوماتیک ایرانی و فرنگی
قیمت: از 18,330,000 تا 19,190,000
MS91*R - MS91*R
MS91*R
حفظ طعم اصلی و مواد مغذی غذا
سیستم گرمایش از بالا و پایین ( مگا هیتین...
دارای 24 برنامه پخت اتوماتیک غذاهای ایرا...
قیمت: از 29,300,000 تا 30,970,000
ماکروویو - MW31*
MW31*
اولین مایکرویو سولو در جهان با قابلیت تخ...
پخت سریع و متنوع ( فر مایکرویو+ گرم کن+م...
پوشش آنتی باکتریال (Easy Clean TM)
قیمت: از 16,620,000 تا 17,040,000