فیلتر محصولات

قیمت (از 17,660,000 تا 68,850,000 ریال)


Sound Bar - SJ9
SJ9
قدرت صدای 500 وات
شبیه سازی صدا از اطراف و بالای سر
کنترل صدای هوشمند با توجه به محتوای در ح...
قیمت: 68,850,000
Sound Bar - SJ8
SJ8
قدرت صدای 300 وات
کنترل صدای هوشمند با توجه به محتوای در ح...
اتصال بیسیم به تلویزیون های LG
قیمت: 37,970,000
Sound Bar - SJ5
SJ5
قدرت صدای 320 وات
کنترل صدای هوشمند با توجه به محتوای در ح...
اتصال بیسیم به تلویزیون های LG
قیمت: 23,300,000
Sound Bar - SJ5B
SJ5B
قدرت صدای 320 وات
کنترل صدای هوشمند با توجه به محتوای در ح...
اتصال بیسیم به تلویزیون های LG
قیمت: 22,950,000
Sound Bar - SJ3
SJ3
قدرت صدای 300 وات
کنترل صدای هوشمند با توجه به محتوای در ح...
اتصال بیسیم به تلویزیون های LG
قیمت: 17,660,000