فیلتر محصولات

قیمت (از 9,630,000 تا 36,380,000 ریال)


Sound Bar - SJ9
SJ9
قدرت صدای 500 وات
شبیه سازی صدا از اطراف و بالای سر
کنترل صدای هوشمند با توجه به محتوای در ح...
قیمت: 36,380,000
Sound Bar - SJ8
SJ8
قدرت صدای 300 وات
کنترل صدای هوشمند با توجه به محتوای در ح...
اتصال بیسیم به تلویزیون های LG
قیمت: 20,972,000
Sound Bar - SJ5
SJ5
قدرت صدای 320 وات
کنترل صدای هوشمند با توجه به محتوای در ح...
اتصال بیسیم به تلویزیون های LG
قیمت: 13,054,000
Sound Bar - SJ5B
SJ5B
قدرت صدای 320 وات
کنترل صدای هوشمند با توجه به محتوای در ح...
اتصال بیسیم به تلویزیون های LG
قیمت: 12,840,000
Sound Bar - SJ3
SJ3
قدرت صدای 300 وات
کنترل صدای هوشمند با توجه به محتوای در ح...
اتصال بیسیم به تلویزیون های LG
قیمت: 9,630,000