فیلتر محصولات
ظرفیت سرمایشی (از 0 تا 277000)
NEXT PLUS II - NP097SK1
NP097SK1
بازدهی بالا و راحتی بیشتر با اسکن هوشمند
صرفه جویی در مصرف انرژی
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
NEXT PLUS II - NP127SK1
NP127SK1
بازدهی بالا و راحتی بیشتر با اسکن هوشمند
صرفه جویی در مصرف انرژی
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
NEXT PLUS II - NP187SK1
NP187SK1
بازدهی بالا و راحتی بیشتر با اسکن هوشمند
صرفه جویی در مصرف انرژی
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
NEXT PLUS II - NP277SK1
NP277SK1
بازدهی بالا و راحتی بیشتر با اسکن هوشمند
صرفه جویی در مصرف انرژی
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
NEXT TITAN - NT097SK1
NT097SK1
65% صرفه جویی در مصرف انرژی
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
کارکرد تا دمای 65 درجه سانتیگراد در ظرفی...
NEXT TITAN - NT127SK1
NT127SK1
65% صرفه جویی در مصرف انرژی
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
کارکرد تا دمای 65 درجه سانتیگراد در ظرفی...
NEXT TITAN - NT187SK3
NT187SK3
65% صرفه جویی در مصرف انرژی
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
کارکرد تا دمای 65 درجه سانتیگراد در ظرفی...
NEXT TITAN - NT247SK3
NT247SK3
65% صرفه جویی در مصرف انرژی
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
کارکرد تا دمای 65 درجه سانتیگراد در ظرفی...
NEXT FIGHTING - NF187ST3
NF187ST3
65% صرفه جویی در مصرف انرژی
کارکرد تا دمای 65 درجه سانتیگراد
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
NEXT FIGHTING - NF247ST3
NF247ST3
65% صرفه جویی در مصرف انرژی
کارکرد تا دمای 65 درجه سانتیگراد
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
NEXT FIGHTING - NF187ST3-C
NF187ST3-C
65% صرفه جویی در مصرف انرژی
کارکرد تا دمای 65 درجه سانتیگراد
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
NEXT FIGHTING - NF247ST3-C
NF247ST3-C
65% صرفه جویی در مصرف انرژی
کارکرد تا دمای 65 درجه سانتیگراد
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
NEXT PLUS - BV096STQ
BV096STQ
صرفه جویی در مصرف انرژی
نمایش میزان مصرف برق
بازدهی بالا و راحتی بیشتر با اسکن هوشمند
NEXT PLUS - BV126STQ
BV126STQ
صرفه جویی در مصرف انرژی
نمایش میزان مصرف برق
بازدهی بالا و راحتی بیشتر با اسکن هوشمند
NEXT PLUS - BV186STQ
BV186STQ
صرفه جویی در مصرف انرژی
نمایش میزان مصرف برق
بازدهی بالا و راحتی بیشتر با اسکن هوشمند
NEXT PLUS - BV246STQ
BV246STQ
صرفه جویی در مصرف انرژی
نمایش میزان مصرف برق
بازدهی بالا و راحتی بیشتر با اسکن هوشمند
NEXT ONE - NV096TQ
NV096TQ
دکمه کنترل مصرف انرژی
صرفه جویی در مصرف انرژی
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
NEXT ONE - NV126TQ
NV126TQ
دکمه کنترل مصرف انرژی
صرفه جویی در مصرف انرژی
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
NEXT ONE - NV186TQ
NV186TQ
دکمه کنترل مصرف انرژی
صرفه جویی در مصرف انرژی
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
NEXT ONE - NV246TQ
NV246TQ
دکمه کنترل مصرف انرژی
صرفه جویی در مصرف انرژی
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
ART COOL - AV096MTQ
AV096MTQ
%60 صرفه جویی در مصرف انرژی
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
قابلیت گرمایش کامل (عملکرد موتور تا 10- ...
ART COOL - AV126MTQ
AV126MTQ
%60 صرفه جویی در مصرف انرژی
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
قابلیت گرمایش کامل (عملکرد موتور تا 10- ...
ART COOL - AV186MTQ
AV186MTQ
%60 صرفه جویی در مصرف انرژی
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
قابلیت گرمایش کامل (عملکرد موتور تا 10- ...
ART COOL - AV246MTQ
AV246MTQ
%60 صرفه جویی در مصرف انرژی
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
قابلیت گرمایش کامل (عملکرد موتور تا 10- ...
NEW TITAN - NB096TQ
NB096TQ
دارای سطح انرژی B
دارای فیلتر پلاسمستر آیونایزر
10 متر قدرت پرتاب باد
NEW TITAN - NB126TQ
NB126TQ
دارای سطح انرژی B
دارای فیلتر پلاسمستر آیونایزر
10 متر قدرت پرتاب باد
NEW TITAN - NB186TQ
NB186TQ
دارای سطح انرژی B
دارای فیلتر پلاسمستر آیونایزر
10 متر قدرت پرتاب باد
NEW TITAN - NB186TC
NB186TC
دارای سطح انرژی B
دارای فیلتر پلاسمستر آیونایزر
10 متر قدرت پرتاب باد
NEW TITAN - NB246TQ
NB246TQ
دارای سطح انرژی B
دارای فیلتر پلاسمستر آیونایزر
10 متر قدرت پرتاب باد
NEW TITAN - NB246TC
NB246TC
دارای سطح انرژی B
دارای فیلتر پلاسمستر آیونایزر
10 متر قدرت پرتاب باد
TITAN BIG II - S306TQ2
S306TQ2
دارای سطح انرژی A و B
هوای کاملا پاک با فیلتر آیونایزر و 3M مو...
20 متر قدرت پرتاب باد
TITAN BIG II - S366TQ2
S366TQ2
دارای سطح انرژی A و B
هوای کاملا پاک با فیلتر آیونایزر و 3M مو...
20 متر قدرت پرتاب باد
TITAN BIG II - S306TC2
S306TC2
دارای سطح انرژی A و B
هوای کاملا پاک با فیلتر آیونایزر و 3M مو...
20 متر قدرت پرتاب باد
TITAN BIG II - S366TC2
S366TC2
دارای سطح انرژی A و B
هوای کاملا پاک با فیلتر آیونایزر و 3M مو...
20 متر قدرت پرتاب باد
TITAN - S126TQ
S126TQ
10 متر قدرت پرتاب باد
مناسب مناطق گرمسیری در مدل های 12000 تا ...
دارای فیلتر چندگانه (پلاسما، ضد آلرژی، ض...
TITAN BIG - TV306STQ
TV306STQ
کاهش مصرف انرژی با تکنولوژی اینورتر
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
کولر - LP-H488TLA0
LP-H488TLA0
قدرت پرتاب باد فوق العاده
مناسب برای مناطق گرمسیری
L-Style - APW48GTA0
APW48GTA0
پرتاب باد در چهار جهت
%60 صرفه جویی در مصرف انرژی
قابلیت گرمایش کامل (عملکرد موتور تا 10- ...
Smile - S126MQ
S126MQ


TITAN BIG - TB307SK1
TB307SK1
کاهش مصرف انرژی با تکنولوژی اینورتر
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
Floor Standing - AP-W50GT3E0
AP-W50GT3E0
60% صرفه جویی در مصرف انرژی
در 2 مدل 3 فاز و تک فاز
قابلیت گرمایش کامل (عملکرد موتور تا 10- ...
Floor Standing - AP-W50LT3E0
AP-W50LT3E0
60% صرفه جویی در مصرف انرژی
در 2 مدل 3 فاز و تک فاز
قابلیت گرمایش کامل (عملکرد موتور تا 10- ...
نمایش موارد بیشتر