فیلتر محصولات
ظرفیت سرمایشی (از 0 تا 277000)
قیمت (از 00 تا 125,082,000 ریال)


NEXT PLUS II - NP097SK1
NP097SK1
بازدهی بالا و راحتی بیشتر با اسکن هوشمند
صرفه جویی در مصرف انرژی
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
قیمت: 43,734,000
ART COOL - A126MQ
A126MQ


قیمت: 32,400,000
NEXT FIGHTING - NF128ST1
NF128ST1
65% صرفه جویی در مصرف انرژی
دارای نشانگر میزان مصرف برق
قیمت: 39,906,000
NEXT PLUS II - NP127SK1
NP127SK1
بازدهی بالا و راحتی بیشتر با اسکن هوشمند
صرفه جویی در مصرف انرژی
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
قیمت: 50,693,000
NEXT PLUS II - NP187SK1
NP187SK1
بازدهی بالا و راحتی بیشتر با اسکن هوشمند
صرفه جویی در مصرف انرژی
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
قیمت: 69,330,000
NEXT PLUS II - NP277SK1
NP277SK1
بازدهی بالا و راحتی بیشتر با اسکن هوشمند
صرفه جویی در مصرف انرژی
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
قیمت: 81,980,000
NEXT TITAN - NT097SK1
NT097SK1
65% صرفه جویی در مصرف انرژی
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
کارکرد تا دمای 65 درجه سانتیگراد در ظرفی...
قیمت: 39,052,000
NEXT TITAN - NT127SK1
NT127SK1
65% صرفه جویی در مصرف انرژی
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
کارکرد تا دمای 65 درجه سانتیگراد در ظرفی...
قیمت: 41,973,000
NEXT TITAN - NT187SK3
NT187SK3
65% صرفه جویی در مصرف انرژی
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
کارکرد تا دمای 65 درجه سانتیگراد در ظرفی...
قیمت: 56,703,000
NEXT TITAN - NT247SK3
NT247SK3
65% صرفه جویی در مصرف انرژی
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
کارکرد تا دمای 65 درجه سانتیگراد در ظرفی...
قیمت: 64,591,000
NEXT FIGHTING - NF187ST3
NF187ST3
65% صرفه جویی در مصرف انرژی
کارکرد تا دمای 65 درجه سانتیگراد
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
قیمت: 50,575,000
NEXT FIGHTING - NF247ST3
NF247ST3
65% صرفه جویی در مصرف انرژی
کارکرد تا دمای 65 درجه سانتیگراد
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
قیمت: 57,648,000
NEXT FIGHTING - NF187ST3-C
NF187ST3-C
65% صرفه جویی در مصرف انرژی
کارکرد تا دمای 65 درجه سانتیگراد
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
قیمت: 42,397,000
NEXT FIGHTING - NF247ST3-C
NF247ST3-C
65% صرفه جویی در مصرف انرژی
کارکرد تا دمای 65 درجه سانتیگراد
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
قیمت: 48,483,000
NEXT PLUS - BV096STQ
BV096STQ
صرفه جویی در مصرف انرژی
نمایش میزان مصرف برق
بازدهی بالا و راحتی بیشتر با اسکن هوشمند
قیمت: 41,258,000
NEXT PLUS - BV126STQ
BV126STQ
صرفه جویی در مصرف انرژی
نمایش میزان مصرف برق
بازدهی بالا و راحتی بیشتر با اسکن هوشمند
قیمت: 47,824,000
NEXT PLUS - BV186STQ
BV186STQ
صرفه جویی در مصرف انرژی
نمایش میزان مصرف برق
بازدهی بالا و راحتی بیشتر با اسکن هوشمند
قیمت: 65,405,000
NEXT PLUS - BV246STQ
BV246STQ
صرفه جویی در مصرف انرژی
نمایش میزان مصرف برق
بازدهی بالا و راحتی بیشتر با اسکن هوشمند
قیمت: 74,246,000
NEXT ONE - NV096TQ
NV096TQ
دکمه کنترل مصرف انرژی
صرفه جویی در مصرف انرژی
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
قیمت: 27,936,000
NEXT ONE - NV126TQ
NV126TQ
دکمه کنترل مصرف انرژی
صرفه جویی در مصرف انرژی
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
قیمت: 30,912,000
NEXT ONE - NV186TQ
NV186TQ
دکمه کنترل مصرف انرژی
صرفه جویی در مصرف انرژی
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
قیمت: 42,361,000
NEXT ONE - NV246TQ
NV246TQ
دکمه کنترل مصرف انرژی
صرفه جویی در مصرف انرژی
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
قیمت: 53,467,000
کولر - LP-H488TLA0
LP-H488TLA0
قدرت پرتاب باد فوق العاده
مناسب برای مناطق گرمسیری
قیمت: ---
L-Style - APW48GTA0
APW48GTA0
پرتاب باد در چهار جهت
%60 صرفه جویی در مصرف انرژی
قابلیت گرمایش کامل (عملکرد موتور تا 10- ...
قیمت: 110,573,000
TITAN BIG - TB307SK1
TB307SK1
کاهش مصرف انرژی با تکنولوژی اینورتر
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
قیمت: 85,670,000
Floor Standing - AP-W50GT3E0
AP-W50GT3E0
60% صرفه جویی در مصرف انرژی
در 2 مدل 3 فاز و تک فاز
قابلیت گرمایش کامل (عملکرد موتور تا 10- ...
قیمت: 120,225,000
Floor Standing - AP-W50LT3E0
AP-W50LT3E0
60% صرفه جویی در مصرف انرژی
در 2 مدل 3 فاز و تک فاز
قابلیت گرمایش کامل (عملکرد موتور تا 10- ...
قیمت: 125,082,000
ART COOL - NA098SK1
NA098SK1
کارکرد تا دمای 65 درجه سانتیگراد(فقط در ...
13 متر قدرت پرتاب باد
مجهز به سیستم WiFi و قابلیت کنترل از راه...
قیمت: 50,140,000
ART COOL - NA128SK1
NA128SK1
کارکرد تا دمای 65 درجه سانتیگراد(فقط در ...
13 متر قدرت پرتاب باد
مجهز به سیستم WiFi و قابلیت کنترل از راه...
قیمت: 58,662,000
ART COOL - NA188SK3
NA188SK3
کارکرد تا دمای 65 درجه سانتیگراد(فقط در ...
13 متر قدرت پرتاب باد
مجهز به سیستم WiFi و قابلیت کنترل از راه...
قیمت: 77,997,000
ART COOL - NA248SK3
NA248SK3
کارکرد تا دمای 65 درجه سانتیگراد(فقط در ...
13 متر قدرت پرتاب باد
مجهز به سیستم WiFi و قابلیت کنترل از راه...
قیمت: 84,717,000
NEXT FIGHTING - NF098ST1
NF098ST1
65% صرفه جویی در مصرف انرژی
دارای نشانگر میزان مصرف برق
قیمت: 34,765,000