فیلتر محصولات
ظرفیت سرمایشی (از 0 تا 246000)
Smile - S126MQ
S126MQ


کولر - TV306STQ
TV306STQ
کاهش مصرف انرژی با تکنولوژی اینورتر

کولر - LP-H488TLA0
LP-H488TLA0
قدرت پرتاب باد فوق العاده
مناسب برای مناطق گرمسیری
کولر L-Style - APW48GTA0
APW48GTA0
پرتاب باد در چهار جهت
%60 صرفه جویی در مصرف انرژی
قابلیت گرمایش کامل (عملکرد موتور تا 10- ...
کولر - BV096STQ
BV096STQ
صرفه جویی در مصرف انرژی
نمایش میزان مصرف برق
بازدهی بالا و راحتی بیشتر با اسکن هوشمند
کولر - BV126STQ
BV126STQ
صرفه جویی در مصرف انرژی
نمایش میزان مصرف برق
بازدهی بالا و راحتی بیشتر با اسکن هوشمند
کولر - BV186STQ
BV186STQ
صرفه جویی در مصرف انرژی
نمایش میزان مصرف برق
بازدهی بالا و راحتی بیشتر با اسکن هوشمند
کولر - BV246STQ
BV246STQ
صرفه جویی در مصرف انرژی
نمایش میزان مصرف برق
بازدهی بالا و راحتی بیشتر با اسکن هوشمند
کولر - NV096TQ
NV096TQ
دکمه کنترل مصرف انرژی
صرفه جویی در مصرف انرژی
کولر - NV126TQ
NV126TQ
دکمه کنترل مصرف انرژی
صرفه جویی در مصرف انرژی
کولر - NV186TQ
NV186TQ
دکمه کنترل مصرف انرژی
صرفه جویی در مصرف انرژی
کولر - NV246TQ
NV246TQ
دکمه کنترل مصرف انرژی
صرفه جویی در مصرف انرژی
کولر - AV096MTQ
AV096MTQ
%60 صرفه جویی در مصرف انرژی
10 متر قدرت پرتاب باد
قابلیت گرمایش کامل (عملکرد موتور تا 10- ...
کولر - AV126MTQ
AV126MTQ
%60 صرفه جویی در مصرف انرژی
10 متر قدرت پرتاب باد
قابلیت گرمایش کامل (عملکرد موتور تا 10- ...
کولر - AV186MTQ
AV186MTQ
%60 صرفه جویی در مصرف انرژی
10 متر قدرت پرتاب باد
قابلیت گرمایش کامل (عملکرد موتور تا 10- ...
کولر - AV246MTQ
AV246MTQ
%60 صرفه جویی در مصرف انرژی
10 متر قدرت پرتاب باد
قابلیت گرمایش کامل (عملکرد موتور تا 10- ...
کولر - NB096TQ
NB096TQ
دارای سطح انرژی B
دارای فیلتر پلاسمستر آیونایزر
10 متر قدرت پرتاب باد
کولر - NB126TQ
NB126TQ
دارای سطح انرژی B
دارای فیلتر پلاسمستر آیونایزر
10 متر قدرت پرتاب باد
کولر - NB186TQ
NB186TQ
دارای سطح انرژی B
دارای فیلتر پلاسمستر آیونایزر
10 متر قدرت پرتاب باد
کولر - NB186TC
NB186TC
دارای سطح انرژی B
دارای فیلتر پلاسمستر آیونایزر
10 متر قدرت پرتاب باد
کولر - NB246TQ
NB246TQ
دارای سطح انرژی B
دارای فیلتر پلاسمستر آیونایزر
10 متر قدرت پرتاب باد
کولر - NB246TC
NB246TC
دارای سطح انرژی B
دارای فیلتر پلاسمستر آیونایزر
10 متر قدرت پرتاب باد
کولر - S306TQ2
S306TQ2
دارای سطح انرژی A و B
هوای کاملا پاک با فیلتر آیونایزر و 3M مو...
20 متر قدرت پرتاب باد
کولر - S366TQ2
S366TQ2
دارای سطح انرژی A و B
هوای کاملا پاک با فیلتر آیونایزر و 3M مو...
20 متر قدرت پرتاب باد
کولر - S306TC2
S306TC2
دارای سطح انرژی A و B
هوای کاملا پاک با فیلتر آیونایزر و 3M مو...
20 متر قدرت پرتاب باد
کولر - S366TC2
S366TC2
دارای سطح انرژی A و B
هوای کاملا پاک با فیلتر آیونایزر و 3M مو...
20 متر قدرت پرتاب باد
کولر - S126TQ
S126TQ
10 متر قدرت پرتاب باد
مناسب مناطق گرمسیری در مدل های 12000 تا ...
دارای فیلتر چندگانه (پلاسما، ضد آلرژی، ض...
نمایش موارد بیشتر