فیلتر محصولات
ظرفیت سرمایشی (از 0 تا 277000)
قیمت (از 00 تا 102,000,000 ریال)


NEXT PLUS II - NP097SK1
NP097SK1
بازدهی بالا و راحتی بیشتر با اسکن هوشمند
صرفه جویی در مصرف انرژی
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
قیمت: 33,500,000
NEXT PLUS II - NP127SK1
NP127SK1
بازدهی بالا و راحتی بیشتر با اسکن هوشمند
صرفه جویی در مصرف انرژی
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
قیمت: 36,100,000
NEXT PLUS II - NP187SK1
NP187SK1
بازدهی بالا و راحتی بیشتر با اسکن هوشمند
صرفه جویی در مصرف انرژی
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
قیمت: 52,200,000
NEXT PLUS II - NP277SK1
NP277SK1
بازدهی بالا و راحتی بیشتر با اسکن هوشمند
صرفه جویی در مصرف انرژی
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
قیمت: 64,200,000
NEXT TITAN - NT097SK1
NT097SK1
65% صرفه جویی در مصرف انرژی
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
کارکرد تا دمای 65 درجه سانتیگراد در ظرفی...
قیمت: 30,600,000
NEXT TITAN - NT127SK1
NT127SK1
65% صرفه جویی در مصرف انرژی
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
کارکرد تا دمای 65 درجه سانتیگراد در ظرفی...
قیمت: 32,250,000
NEXT TITAN - NT187SK3
NT187SK3
65% صرفه جویی در مصرف انرژی
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
کارکرد تا دمای 65 درجه سانتیگراد در ظرفی...
قیمت: 43,550,000
NEXT TITAN - NT247SK3
NT247SK3
65% صرفه جویی در مصرف انرژی
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
کارکرد تا دمای 65 درجه سانتیگراد در ظرفی...
قیمت: 51,600,000
NEXT FIGHTING - NF187ST3
NF187ST3
65% صرفه جویی در مصرف انرژی
کارکرد تا دمای 65 درجه سانتیگراد
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
قیمت: 40,450,000
NEXT FIGHTING - NF247ST3
NF247ST3
65% صرفه جویی در مصرف انرژی
کارکرد تا دمای 65 درجه سانتیگراد
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
قیمت: 46,550,000
NEXT FIGHTING - NF187ST3-C
NF187ST3-C
65% صرفه جویی در مصرف انرژی
کارکرد تا دمای 65 درجه سانتیگراد
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
قیمت: 38,092,000
NEXT FIGHTING - NF247ST3-C
NF247ST3-C
65% صرفه جویی در مصرف انرژی
کارکرد تا دمای 65 درجه سانتیگراد
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
قیمت: 43,559,700
NEW TITAN - NB096TQ
NB096TQ
دارای سطح انرژی B
دارای فیلتر پلاسمستر آیونایزر
10 متر قدرت پرتاب باد
قیمت: 24,700,000
NEW TITAN - NB126TQ
NB126TQ
دارای سطح انرژی B
دارای فیلتر پلاسمستر آیونایزر
10 متر قدرت پرتاب باد
قیمت: 28,100,000
NEW TITAN - NB186TQ
NB186TQ
دارای سطح انرژی B
دارای فیلتر پلاسمستر آیونایزر
10 متر قدرت پرتاب باد
قیمت: 37,600,000
NEW TITAN - NB186TC
NB186TC
دارای سطح انرژی B
دارای فیلتر پلاسمستر آیونایزر
10 متر قدرت پرتاب باد
قیمت: 36,000,000
NEW TITAN - NB246TQ
NB246TQ
دارای سطح انرژی B
دارای فیلتر پلاسمستر آیونایزر
10 متر قدرت پرتاب باد
قیمت: 41,500,000
NEW TITAN - NB246TC
NB246TC
دارای سطح انرژی B
دارای فیلتر پلاسمستر آیونایزر
10 متر قدرت پرتاب باد
قیمت: 38,900,000
TITAN BIG II - S306TQ2
S306TQ2
دارای سطح انرژی A و B
هوای کاملا پاک با فیلتر آیونایزر و 3M مو...
20 متر قدرت پرتاب باد
قیمت: ---
TITAN BIG II - S366TQ2
S366TQ2
دارای سطح انرژی A و B
هوای کاملا پاک با فیلتر آیونایزر و 3M مو...
20 متر قدرت پرتاب باد
قیمت: ---
TITAN BIG II - S306TC2
S306TC2
دارای سطح انرژی A و B
هوای کاملا پاک با فیلتر آیونایزر و 3M مو...
20 متر قدرت پرتاب باد
قیمت: ---
TITAN BIG II - S366TC2
S366TC2
دارای سطح انرژی A و B
هوای کاملا پاک با فیلتر آیونایزر و 3M مو...
20 متر قدرت پرتاب باد
قیمت: ---
TITAN - S126TQ
S126TQ
10 متر قدرت پرتاب باد
مناسب مناطق گرمسیری در مدل های 12000 تا ...
دارای فیلتر چندگانه (پلاسما، ضد آلرژی، ض...
قیمت: ---
TITAN BIG - TV306STQ
TV306STQ
کاهش مصرف انرژی با تکنولوژی اینورتر
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
قیمت: 67,000,000
کولر - LP-H488TLA0
LP-H488TLA0
قدرت پرتاب باد فوق العاده
مناسب برای مناطق گرمسیری
قیمت: ---
L-Style - APW48GTA0
APW48GTA0
پرتاب باد در چهار جهت
%60 صرفه جویی در مصرف انرژی
قابلیت گرمایش کامل (عملکرد موتور تا 10- ...
قیمت: ---
Smile - S126MQ
S126MQ


قیمت: ---
TITAN BIG - TB307SK1
TB307SK1
کاهش مصرف انرژی با تکنولوژی اینورتر
10 سال گارانتی کمپرسور در صورت نصب از تا...
قیمت: 67,000,000
Floor Standing - AP-W50GT3E0
AP-W50GT3E0
60% صرفه جویی در مصرف انرژی
در 2 مدل 3 فاز و تک فاز
قابلیت گرمایش کامل (عملکرد موتور تا 10- ...
قیمت: 98,000,000
Floor Standing - AP-W50LT3E0
AP-W50LT3E0
60% صرفه جویی در مصرف انرژی
در 2 مدل 3 فاز و تک فاز
قابلیت گرمایش کامل (عملکرد موتور تا 10- ...
قیمت: 102,000,000