قیمت (از 21,400,000 تا 38,730,000 ریال)


تلویزیون FHD - LJ52100GI
LJ52100GI
قدرت خروجی صدا 10 وات
Resolution Upscaler
Virtual Surround
قیمت: از 21,400,000 تا 22,360,000
تلویزیون FHD - LJ62000GI
LJ62000GI
قدرت خروجی صدا 20 وات
Resolution Upscaler
Virtual Surround Plus
قیمت: از 24,080,000 تا 30,390,000
تلویزیون FHD - LJ62500GI
LJ62500GI
تحولی در رنگ و وضوح تصویر با ویژگی Full ...
گسترش فضا با صدای Virtual Surround
غنی‌سازی تمامی رنگ‌ها برای ایجاد جلوه‌ای...
قیمت: 38,730,000
تلویزیون FHD - LJ52700GI
LJ52700GI
تحولی در رنگ و وضوح تصویر با ویژگی Full ...
گسترش فضا با صدای Virtual Surround
غنی‌سازی تمامی رنگ‌ها برای ایجاد جلوه‌ای...
قیمت: 26,220,000
تلویزیون FHD - LJ55000GI
LJ55000GI
عدم کاهش کیفیت تصویر با تغییر زاویه دید
غنی‌سازی تمامی رنگ‌ها برای ایجاد جلوه‌ای...
تحولی در رنگ و وضوح تصویر با ویژگی Full ...
قیمت: از 22,150,000 تا 35,900,000