لطفا مشاغلی را که مایل به ارسال درخواست همکاری در آن هستید را انتخاب کنید:
شرایط عمومی:
1- ساکن تهران
2- کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان

کد ملی: *