لطفا مشاغلی را که مایل به ارسال درخواست همکاری در آن هستید را انتخاب کنید:
شرایط عمومی:
1- ساکن تهران
2- کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان

حداقل 2 سال سابقه کاری مرتبط 

تسلط کامل به Android Studio

تسلط کامل به ذخیره سازی و ارسال اطلاعات به صورت offline

تسلط به مفاهیم RESTfull

تسلط به مفاهیم Tracking GPS

آشنایی با مفاهیم Material Design

آشنایی با Push Notification

تسلط به Background Programming

آشنایی با مفاهیمOOP

آشنایی با Design Pattern

کد ملی: *