En    |                |    B2B    |    خرید از ما    |    محصولات

کرونا را شکست می‌دهیم
25 اسفند 1398
برندهای پویا همانند موجودات زنده به اتفاقات پیرامون خود واکنش نشان می‌دهند و به عنوان عضوی از جامعه درقبال بحران‌های اجتماعی مسئولیت دارند. کمپین CSR گلدیران- جی‌پلاس واکنشی است به تقدیر از کادر درمان کشور در مبارزه با کرونا. در این کمپین ما با اختصاص بیلبوردها و تیزرهای تلویزیونی خود در دمادم نوروز تلاش کرده‌ایم تا به سهم خود از پرستاران و پزشکان،"این فرشتگان زمینی" تشکر کرده و روحیه و امید را در میان مردم زنده نگهداریم. #کروناراشکست_میدهیم

© Copyright © 2019 Goldiran Co.All Rights Reserved.