قیمت (از 18,360,000 تا 22,042,000 ریال)


آکوا - AM30GUWF1
AM30GUWF1
مناسب برای متراژ بین 40 تا 50 متر مربع
میزان جریان هوا 5/3 متر مکعب در دقیقه
5 مرحله فیلتر
قیمت: 18,360,000
ایرباس - AS70GPWF1
AS70GPWF1
مناسب برای متراژ بین 75 تا 90 متر مربع
میزان جریان هوا 10/1 متر مکعب در دقیقه
4 مرحله فیلتر
قیمت: 22,042,000