تصفیه هوا
آکوا - AM30GUWF1
AM30GUWF1
مناسب برای متراژ بین 40 تا 50 متر مربع
میزان جریان هوا 5/3 متر مکعب در دقیقه
5 مرحله فیلتر
ایرباس - AS70GPWF1
AS70GPWF1
مناسب برای متراژ بین 75 تا 90 متر مربع
میزان جریان هوا 10/1 متر مکعب در دقیقه
4 مرحله فیلتر
مون بلان - PS-V219C*
PS-V219C*
مناسب برای متراژ بین 30 تا 40 متر مربع
میزان جریان هوا 2/5 متر مکعب در دقیقه
4 مرحله فیلتر
Aqua - PHU450
PHU450
نورپردازی هوشمند بر اساس میزان آلودگی هو...
یون نانو پلاسما جهت از بین بردن ویروس ها...
مصرف برق پايين
Airbus - PS-P800
PS-P800
داراي برنامه Auto clean
یون نانو پلاسما جهت از بین بردن ویروس ها...
مناسب برای فضا های بزرگ باشگاه ها، ادارا...
نمایش موارد بیشتر