فیلتر محصولات


گنجایش (از 0 تا 445)
قیمت (از 14,030,000 تا 89,760,000 ریال)


یخچال بالا فریزر - TF560**
TF560**
مصرف انرژی A++
کمپرسور اینورتر خطی
Hygiene Fresh +
قیمت: از 80,880,000 تا 83,950,000
یخچال بالا فریزر - TF660**
TF660**
مصرف انرژی A+
کمپرسور اینورتر خطی
Hygiene Fresh +
قیمت: 89,760,000
یخچال بالا فریزر - TF580**
TF580**
فیلتر بهداشتی +Hygiene Fresh
کشو با قابلیت حفظ رطوبت و تازگی مواد
آبریز باریک جهت افزایش فضای داخلی یخچال
قیمت: از 70,720,000 تا 73,070,000
یخچال فریزر دوقلو - LF250*LTS
LF250*LTS
کمپرسور اینورتر خطی کم صدا با مصرف انرژی...
نمودار مصرف انرژی ++A
آبریز باریک جهت افزایش فضای داخلی یخچال
قیمت: از 71,580,000 تا 80,650,000
یخچال فریزر دوقلو - LF250*LW
LF250*LW
کمپرسور اینورتر خطی کم صدا با مصرف انرژی...
نمودار مصرف انرژی ++A
آبریز باریک جهت افزایش فضای داخلی یخچال
قیمت: از 68,180,000 تا 76,820,000
یخچال پایین فریزر - BF760*
BF760*
مصرف انرژی A++
کمپرسور اینورتر خطی
Hygiene Fresh +
قیمت: از 81,460,000 تا 84,350,000
یخچال و فریزر - LF25RL*
LF25RL*
یخچال و فریزر دارای 2 موتور کم مصرف مجزا
دارای 2 کمپرسور اینورتر خطی مجزا
نمودار مصرف انرژی ++A
قیمت: از 63,280,000 تا 66,310,000
TF640 - TF640**
TF640**
کمپرسور اینورتر خطی
مصرف انرژی A+
10 سال گارانتی موتور
قیمت: از 75,760,000 تا 79,260,000
یخچال فریزر - LF25FL*
LF25FL*
یخچال و فریزر دارای 2 موتور کم مصرف مجزا
دارای 2 کمپرسور اینورتر خطی مجزا
نمودار مصرف انرژی ++A
قیمت: از 71,310,000 تا 74,710,000
یخچال پایین فریزر - BF76*
BF76*
مصرف انرژی A++
کمپرسور اینورتر خطی
Hygiene Fresh +
قیمت: از 74,980,000 تا 77,780,000
یخچال بالا فریزر - TF58
TF58
فیلتر بهداشتی +Hygiene Fresh
کشو با قابلیت حفظ رطوبت و تازگی مواد
آبریز باریک جهت افزایش فضای داخلی یخچال
قیمت: از 84,600,000 تا 87,420,000
یخچال بالا فریزر - TF57
TF57
فیلتر بهداشتی +Hygiene Fresh
محفظه نگهدارنده مواد غذایی Fresh Zone
سیستم جریان هوای چندگانه Multi Air Flow
قیمت: از 80,570,000 تا 83,390,000
یخچال بالا فریزر - TF34**
TF34**
فیلتر بهداشتی + Hygiene Fresh
آبريز باريك جهت افزايش فضای داخلی يخچال
سیستم جریان هوای چندگانه Multi Air Flow
قیمت: از 65,410,000 تا 68,570,000
يخچال بالا فريزر - TF33**
TF33**
فیلتر بهداشتی +Hygiene Fresh
کشو با قابلیت حفظ رطوبت و تازگی مواد Moi...
آبریز باریک جهت افزایش فضای داخلی یخچال
قیمت: از 61,990,000 تا 65,090,000
یخچال فریزر دوقلو - LF25R*
LF25R*
کمپرسور اینورتر خطی کم صدا با مصرف انرژی...
نمودار مصرف انرژی ++A
آبریز باریک جهت افزایش فضای داخلی یخچال
قیمت: از 33,810,000 تا 35,600,000
یخچال فریزر دوقلو - LF25F*
LF25F*
یخچال و فریزر دارای 2 موتور کم مصرف مجزا
سیستم جریان هوا چندگانه Multi Air Flow
نمودار مصرف انرژی A برای یخچال و ++A برا...
قیمت: از 38,100,000 تا 40,120,000
یخچال بالا فریزر - TF56*
TF56*
مصرف انرژی A++
کمپرسور اینورتر
Hygiene Fresh +
قیمت: از 73,800,000 تا 76,610,000
یخچال بالا فریزر - TF66*
TF66*
مصرف انرژی A+
کمپرسور اینورتر
Hygiene Fresh +
قیمت: 81,910,000
یخچال پایین فریزر - BF32*
BF32*
مجهز به محفظه نگهدارنده مواد غذایی Fresh...
مجهز به آبریز باریک جهت افزایش فضای داخل...
کمپرسور اینورتر خطی
قیمت: از 55,460,000 تا 58,490,000
یخچال پایین فریزر - BF42*
BF42*
مجهز به محفظه نگهدارنده مواد غذایی Fresh...
مجهز به آبریز باریک جهت افزایش فضای داخل...
کمپرسور اینورتر خطی
قیمت: از 58,720,000 تا 61,780,000
یخچال - RF13W
RF13W
یخچال 3 فوت
گاز R600a
مصرف انرژی A+
قیمت: 14,030,000
یخچال - RF15W
RF15W
یخچال 5.5 فوت
گاز R600a
مصرف انرژی A
قیمت: 17,360,000
یخچال پایین فریزر - BF75*
BF75*
کمپرسور اینورتر خطی
آبریز باریک جهت افزایش فضای داخلی یخچال
10 سال گارانتی
قیمت: از 71,350,000 تا 74,370,000
یخچال پایین فریزر - BF420*
BF420*
مجهز به محفظه نگهدارنده مواد غذایی Fresh...
مجهز به آبریز باریک جهت افزایش فضای داخل...
کمپرسور اینورتر خطی
قیمت: از 72,660,000 تا 76,370,000
یخچال پایین فریزر - BF320*
BF320*
مجهز به محفظه نگهدارنده مواد غذایی Fresh...
مجهز به آبریز باریک جهت افزایش فضای داخل...
کمپرسور اینورتر خطی
قیمت: از 68,480,000 تا 72,190,000
یخچال بالا فریزر - TF540
TF540
Hygiene fresh+
مصرف انرژی A++
کمپرسور اینورتر خطی
قیمت: از 69,270,000 تا 72,630,000
Neptune - BF210***
BF210***
مجهز به آبریز باریک جهت افزایش فضای داخل...
کمپرسور اینورتر خطی
مصرف انرژی A++
قیمت: از 62,030,000 تا 65,570,000