فیلتر محصولات


گنجایش (از 0 تا 29)
قیمت (از 7,730,000 تا 51,490,000 ریال)


یخچال بالا فریزر - TF560**
TF560**
مصرف انرژی A++
کمپرسور اینورتر خطی
Hygiene Fresh +
قیمت: از 44,560,000 تا 46,250,000
یخچال بالا فریزر - TF660**
TF660**
مصرف انرژی A+
کمپرسور اینورتر خطی
Hygiene Fresh +
قیمت: 49,450,000
یخچال بالا فریزر - TF580**
TF580**
فیلتر بهداشتی +Hygiene Fresh
کشو با قابلیت حفظ رطوبت و تازگی مواد
آبریز باریک جهت افزایش فضای داخلی یخچال
قیمت: از 49,840,000 تا 51,490,000
یخچال فریزر دوقلو - LF250*LTS
LF250*LTS
کمپرسور اینورتر خطی کم صدا با مصرف انرژی...
نمودار مصرف انرژی ++A
آبریز باریک جهت افزایش فضای داخلی یخچال
قیمت: از 39,440,000 تا 44,440,000
یخچال فریزر دوقلو - LF250*LW
LF250*LW
کمپرسور اینورتر خطی کم صدا با مصرف انرژی...
نمودار مصرف انرژی ++A
آبریز باریک جهت افزایش فضای داخلی یخچال
قیمت: از 37,560,000 تا 42,330,000
یخچال پایین فریزر - BF760*
BF760*
مصرف انرژی A++
کمپرسور اینورتر خطی
Hygiene Fresh +
قیمت: از 44,880,000 تا 46,470,000
یخچال و فریزر - LF25RL*
LF25RL*
یخچال و فریزر دارای 2 موتور کم مصرف مجزا
دارای 2 کمپرسور اینورتر خطی مجزا
نمودار مصرف انرژی ++A
قیمت: از 35,840,000 تا 37,560,000
یخچال فریزر - LF25FL*
LF25FL*
یخچال و فریزر دارای 2 موتور کم مصرف مجزا
دارای 2 کمپرسور اینورتر خطی مجزا
نمودار مصرف انرژی ++A
قیمت: از 40,390,000 تا 42,320,000
یخچال پایین فریزر - BF76*
BF76*
مصرف انرژی A++
کمپرسور اینورتر خطی
Hygiene Fresh +
قیمت: از 42,470,000 تا 44,060,000
یخچال پایین فریزر - BF-214P*
BF-214P*
طراحی درب جدید و دستگیره های مخفی
کمپرسور اینورتر خطی
سیستم جریان هوای چندگانه (Multi Air Flow...
قیمت: از 31,680,000 تا 33,320,000
یخچال بالا فریزر - TF58
TF58
فیلتر بهداشتی +Hygiene Fresh
کشو با قابلیت حفظ رطوبت و تازگی مواد
آبریز باریک جهت افزایش فضای داخلی یخچال
قیمت: از 47,920,000 تا 49,510,000
یخچال بالا فریزر - TF57
TF57
فیلتر بهداشتی +Hygiene Fresh
محفظه نگهدارنده مواد غذایی Fresh Zone
سیستم جریان هوای چندگانه Multi Air Flow
قیمت: از 45,640,000 تا 47,230,000
یخچال بالا فریزر - TF34**
TF34**
فیلتر بهداشتی + Hygiene Fresh
آبريز باريك جهت افزايش فضای داخلی يخچال
سیستم جریان هوای چندگانه Multi Air Flow
قیمت: از 36,040,000 تا 37,780,000
يخچال بالا فريزر - TF33**
TF33**
فیلتر بهداشتی +Hygiene Fresh
کشو با قابلیت حفظ رطوبت و تازگی مواد Moi...
آبریز باریک جهت افزایش فضای داخلی یخچال
قیمت: از 34,150,000 تا 35,860,000
یخچال فریزر دوقلو - LF25R*
LF25R*
کمپرسور اینورتر خطی کم صدا با مصرف انرژی...
نمودار مصرف انرژی ++A
آبریز باریک جهت افزایش فضای داخلی یخچال
قیمت: از 33,810,000 تا 35,600,000
یخچال فریزر دوقلو - LF25F*
LF25F*
یخچال و فریزر دارای 2 موتور کم مصرف مجزا
سیستم جریان هوا چندگانه Multi Air Flow
نمودار مصرف انرژی A برای یخچال و ++A برا...
قیمت: از 38,100,000 تا 40,120,000
یخچال بالا فریزر - TF56*
TF56*
مصرف انرژی A++
کمپرسور اینورتر
Hygiene Fresh +
قیمت: از 41,800,000 تا 43,390,000
یخچال بالا فریزر - TF66*
TF66*
مصرف انرژی A+
کمپرسور اینورتر
Hygiene Fresh +
قیمت: 46,390,000
یخچال پایین فریزر - BF32*
BF32*
مجهز به محفظه نگهدارنده مواد غذایی Fresh...
مجهز به آبریز باریک جهت افزایش فضای داخل...
کمپرسور اینورتر خطی
قیمت: از 31,410,000 تا 33,130,000
یخچال پایین فریزر - BF42*
BF42*
مجهز به محفظه نگهدارنده مواد غذایی Fresh...
مجهز به آبریز باریک جهت افزایش فضای داخل...
کمپرسور اینورتر خطی
قیمت: از 33,260,000 تا 34,990,000
یخچال - RF13W
RF13W
یخچال 3 فوت
گاز R600a
مصرف انرژی A+
قیمت: 7,730,000
یخچال - RF15W
RF15W
یخچال 5.5 فوت
گاز R600a
مصرف انرژی A
قیمت: 9,560,000
یخچال پایین فریزر - BF75*
BF75*
کمپرسور اینورتر خطی
آبریز باریک جهت افزایش فضای داخلی یخچال
10 سال گارانتی
قیمت: از 39,310,000 تا 40,970,000
یخچال پایین فریزر - BF420*
BF420*
مجهز به محفظه نگهدارنده مواد غذایی Fresh...
مجهز به آبریز باریک جهت افزایش فضای داخل...
کمپرسور اینورتر خطی
قیمت: از 34,810,000 تا 36,590,000
یخچال پایین فریزر - BF320*
BF320*
مجهز به محفظه نگهدارنده مواد غذایی Fresh...
مجهز به آبریز باریک جهت افزایش فضای داخل...
کمپرسور اینورتر خطی
قیمت: از 32,810,000 تا 34,580,000