فیلتر محصولات


سایز تصویر (از 0 تا 105)
قیمت (از 73,830,000 تا 1,070,000,000 ریال)


OLED - G6T
G6T
تلویزیون صفحه تخت با فناوری OLED
رزولوشن Ultra HD
قابلیت OLED HDR
قیمت: از 395,900,000 تا 1,070,000,000
E6GI - E6GI
E6GI
تلویزیون صفحه تخت با فناوری OLED
رزولوشن Ultra HD
قابلیت OLED HDR
قیمت: 192,600,000
B6GI - OLEDB6GI
OLEDB6GI
تلویزیون صفحه تخت با فناوری OLED
رزولوشن Ultra HD
قابلیت OLED HDR
قیمت: 87,740,000
OLED - EG92000GI
EG92000GI
رزولوشن Ultra HD
کنتراست تصویر بی نهایت
تلویزیون هوشمند
قیمت: 87,740,000
تلویزیون OLED 65 اینچ - OLED EG960T
OLED EG960T
مشکی کامل
تصاویر بی نهایت
انحنای طبیعی
قیمت: 246,100,000
OLED - EG91000GI
EG91000GI
رزولوشن FULL HD
کنتراست تصویر بی نهایت
تلویزیون هوشمند
قیمت: 73,830,000
G7 - OLEDG7
OLEDG7
درخشندگی فوق العاده ULTRA Luminance
حالت تصویر هوشمند Smart Picture Mode
دقت رنگ واقعی True Color Accuracy
قیمت: 417,300,000